Tin Tức

“Thành công sẽ luôn đến với những cá nhân có khả năng nhìn ra tiềm năng trước khi nó trở thành xu hướng”

Cũng như Dubai, Nhơn Hội New City 2019 chỉ có nắng – gió và cát. Nhơn Hội 2021 hạ tầng – đường xá – đèn điện mọi thứ đang chuyển mình hoàn thiện.

Dubai khi còn là dự án mới bắt đầu triển khai

Dubai khi hoàn thành đi vào hoạt động

2022 hay 2025 và nhiều năm về sau nữa, Nhơn Hội New City sẽ là tâm điểm Khu kinh tế – du lịch sinh thái.

Bởi thế mới nói, thời điểm tốt nhất để đưa ra quyết định đ ầ u t ư sẽ luôn là Ngày hôm qua.